April 2015 Newsletter

Comments Off

The Russian and Norwegian samples are all analysed and some of the results were presented in a joint meeting with County governor of Finnmark (Bente Christiansen and Helen Andersen).

Four presentations were given (in Norwegian):

-Bakgrunn for nytt helseprosjekt-NILU rapport-20042015

-Miljøgifter i mat Pasvik-slide 1-7 Miljøgifter i mat Pasvik-slide 8-12 Miljøgifter i mat Pasvik-slide 13-17

-miljøgifter i mennesker og eksponering gjennom lokal mat

-KO-467 Kirkenes april 2015-Spørreundersøkelse

 

Presentation of NRPA on the status of raidoactivity in the environment  2011-2014 (in Norwegian):

KO467 Prosjekt: Radioaktivitet i miljø: status 2011-2014:  AB-KO467-radioaktivitet status-April 2015_

 

In newspaper “Sør-Varanger avis”:

22.04.15 Prøver fra luft, mose, bær og sopp viser alle forhøyde nivåer av tungmetaller

Prøver fra bær og sopp tatt flere steder i Sør-Varanger viser forhøyde nivåer av tungmetaller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: News